Yükleniyor...

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZE İLİŞKİN ANA BAŞLIKLAR

  İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti

 • İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulması,
 • İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,
 • Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,
 • İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,
 • İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi
 • Risk Analizinin Hazırlanması

 • Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
 • Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,
 • Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,
 • İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
 • İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

 • Kurul atamalarının yapılması,
 • Üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,
 • Kurul Yıllık Çalışma Planının hazırlanması,
 • Kurul Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması,
 • İSG Kurul toplantılarına iştirak edilmesi,
 • İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması,
 • İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,

 • Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,
 • Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.
 • İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

 • KKD Kullanma talimatlarının hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının hazırlanması,
 • Çalışma talimatlarının hazırlanması ve/veya güncellenmesinde teknik destek verilmesi,
 • Kaza ve Olay araştırma dokümanları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanların hazırlanması,
 • Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

 • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması,
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,
 • Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı
 • Tatbikat Raporlarının Oluşturulması
 • Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri

 • Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
 • Eğitim Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir.
 • Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını geçmemesi gerekmektedir.
 • Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.
 • Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir.
 • Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Eğitmen: Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,

  ÇSGB Denetimlerine firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,

  Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi,

  Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi,

  OSGB Merkezimizden telefon, mail, faks vb. ile yürütülecek olan sürekli danışmanlık hizmetleri